W 2009 roku skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) wyglądają następująco:

od 0 zł do 85.528 zł –> 18% – kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
powyżej 85.528 zł podatek wynosi–>14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00


Podatku nie  płacą osoby, które w ciągu roku osiągną dochód wynoszący maksymalnie 3091 zł. Od dochodu przed opodatkowaniem  można odliczyć 1335 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie) z jednego stosunku pracy i 2002,05 zł z kilku stosunków pracy. Osoby pracujące poza miejscem zameldowania (chodzi tu o gminę), mogą odliczyć 1668,72 zł rocznie (139,06 zł miesięcznie) z jednego stosunku pracy i 2502,56 zł z wielu stosunków pracy.