Prawdopodobnie zostanie zniesiony warunek korzystania z sieci w miejscu zamieszkania, przynajmniej chce go zlikwidować Sejmowa komisja „Przyjazne Państwo”, da to oczywiście możliwość odliczania internetu nie tylko dla tych, którzy korzystają z sieci w miejscu zamieszkania, ale dla wszystkich użytkowników. Dokumentami potwierdzającymi byłyby już nie faktury a dokumenty potwierdzające nabycie takiej usługi. Zmiany zapewne zostaną wprowadzone od przyszłego roku rozliczeniowego.